Power Plate

Upotreba Power Plate® dovodi do momentalnog ubrzavanja cirkulacije, protoka kiseonika u krv i izbacivanje toksina. To pomaže smanjenju celulita, za glatku kožu i lepšu siluetu.

Malo upoznavanja: Šta nam se dešava na Power Plate® treningu? Zašto trening traje 20 minuta, a ne 1h i više…?
Power Plate® sprava radi uz pomoću mehaničkih vibracija, pomerajući platformu prvenstveno
gore-dole da poboljša snagu mišića, levo-desno i napred-nazad što doprinosi boljoj ravnoteži i koordinaciji. Ključni faktor je da su vibracije harmonične pa se tako razlikuju od efekata neharmoničnih vibracija na pneumatskoj bušilici ili vibracije prilikom truckanja u autobusu, ukoliko Vam to pada na pamet. Vibriranje platforme, izaziva prirodni odgovor neuro-mišićnog sistema koji apsorbuje vibracije, vršeći prirodne, refleksne kontrakcije. Frekvencije vibracija idu od 25 do 50 Hz. Vibracije ispod 20 Hz mogu dovesti do poklapanja sa vibracijama na kojima rade naši organi, preko 50 hz gube smisao jer mišići ne mogu da isprate toliki broj kontrakcija i ostaju zgrčeni. Kada bi pokušali najjednostavnije da objasnimo princip rada, rekli bismo da se u vežbi čučnja „odradi“ 900 čučnjeva na podešavanjima od 30 Hz u vežbi u trajanju od 30 sekundi. Naravno, to je teoretski i praktično moguće, usled pomenutog refleksnog odgovora naših mišića na vibracije.