Programi

Definicija Aerobika: Korišćenje iste velike mišićne grupe, ritmično, u periodu od 15 do 20 minuta ili duže, a da pritom zadrže 60-80% od maksimalne srčane frekvencije. Razmišljte o aerobnoj aktivnosti kao aktivnosti koja dugo traje ali je malog intenziteta. Aerobne...